Avaluació, diagnòstic i intervenció psicopedagògica i emocional

 

Servei de diagnòstic, intervenció i orientació en:

  • Altes Capacitats Intel·lectuals
  • Trastorn específic de la lectura (dislexia) i dificultats lectoescriptores: Especialista acreditada en el mètode de diagnòstic i intervenció Diverlexia.
  • Altres dificultats  i trastorns de l’aprenentatge: discalcúlia, disgrafia, TDA i TDAH, dèficit en funcions executives…
  • Trastorns i problemes de conducta
  • Dificultats de tipus emocional: autoestima, pors i inseguretats, relacions amb iguals…
  • Alta Sensibilitat de Processament Sensorial

Al llarg de la meva experiència professional he constatat com les dificultats de caràcter emocional afecten directament el rendiment escolar dels alumnes, així com el seu benestar psicològic i fins i tot físic. És per això pel que plantejo la intervenció de manera integral, tenint en compte tots els factors que poden incidir en el correcte funcionament del nen/a en tots els aspectes de la seva vida: relacional, escolar, familiar…

Ofereixo els meus serveis en diversos espais de la província de Girona, a Sant Julià de Ramis, i a Girona ciutat, col·laborant com a psicopedagoga i com a psicòloga dels respectius serveis de psicopedagogia.