Avaluació, diagnòstic i intervenció psicopedagògica i emocional

 

Servei de diagnòstic, intervenció i orientació en:

  • Altes Capacitats Intel·lectuals
  • Trastorn específic de la lectura (dislexia) i dificultats lectoescriptores: Especialista acreditada en el mètode de diagnòstic i intervenció Diverlexia.
  • Altres dificultats  i trastorns de l’aprenentatge: discalcúlia, disgrafia, TDA i TDAH, dèficit en funcions executives…
  • Trastorns i problemes de conducta
  • Dificultats de tipus emocional: autoestima, pors i inseguretats, relacions amb iguals…
  • Alta Sensibilitat de Processament Sensorial

Al llarg de la nostra experiència professional hem constatat com les dificultats de caràcter emocional afecten directament el rendiment escolar dels alumnes, així com el seu benestar psicològic i, fins i tot, físic. És per això pel que plantegem la intervenció de manera integral, tenint en compte tots els factors que poden incidir en el correcte funcionament de l’infant i/o adolescent en tots els aspectes de la seva vida: relacional, escolar, familiar…

Ofereim els nostres serveis a Sarrià de Ter (Girona), amb la possibilitat de desplaçament als centres escolars de la comarca per a realitzar coordinacions, assessoraments o intervencions amb alumnes beneficiaris de beques de necessitats educatives especials.