Activitats del centre

Des de les diverses àrees del nostre centre intentem cobrir totes les necessitats que es generen a nivell físic, psicològic i emocional de les persones que atenem, per això el nostre enfoc es basa en un treball holístic (global) de la persona a tots nivells. Així doncs, els serveis que oferim abarquen diverses àrees:

ARA psicopedagogia

ara psicopedagogia

ARA Teràpia

teràpies