Àrea d’intervenció terapèutica

En els alumnes, la baixa autoestima, els problemes emocionals i la falta de motivació interfereixen negativament en el seu comportament  i rendiment acadèmic, podent arribar a generar fracàs escolar.

Per aquest motiu, dins l’àrea d’Intervenció terapèutica, l’equip d’ARA us ofereix diferents serveis encaminats a la millora de l’estat psicològic i emocional del nen/a. Tanmateix, alguns d’aquest serveis també estan disponibles per a persones adultes.