Àrea psicopedagògica

Dins l’àrea d’atenció psicopedagògica s’inclouen els diferents serveis pensats per atendre les necessitats que ens arriben:

  • Psicologia escolar: trastorns del desenvolupament (Trastorn de l’Aspectre autista, síndrome de Rett, Síndrome d’Asperger…) , dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat, trastorns de conducta, autoestima, falta de motivació, angoixa…
  • Suport psicopedagògic i reeducació de les dificultats d’aprenentatge: trastorns de lectura i escriptura, lateralitat creuada, discalcúlia, dificultats d’atenció…
  • Intervenció i orientació en altes capacitats intel·lectuals
  • Intervenció i orientació en discapacitat intel·lectual
  • Entrenament dels processos cognitius: concentració, atenció, raonament, memòria i planificació.
  • Educació emocional
  • Servei d’orientació vocacional
  • Hàbits, organització i Tècniques d’estudi
  • Servei d’Atenció i estimulació precoç

Abans de realitzar qualsevol tipus d’intervenció caldrà fer un diagnòstic psicopedagògic i neurocognitiu. Un cop obtinguem els resultats proposarem el tipus d’intervenció i format de sessions més adient per a cada cas.