Àrea socioeducativa

A través del treball socioeducatiu busquem que els nens i nenes vagin incorporant totes aquelles habilitats, hàbits i capacitats que els ajudin a adquirir la seva pròpia autonomia i a integrar-se de manera adequada a la societat.

En aquest sentit, la intenció és contribuir a ajudar al creixement personal de tots aquells alumnes que ho necessitin, oferint diversos serveis que els puguin servir per aconseguir-ho:

  • Educació emocionalpapallones
  • Habilitats socials i relacionals
  • Problemes de conducta
  • Dificultats d’integració social
  • Orientació familiar
  • Suport en l’establiment de pautes educatives