Psicologia escolar

En els alumnes, la baixa autoestima, els problemes emocionals i la falta de motivació interfereixen negativament en el seu comportament  i rendiment acadèmic, podent arribar a generar fracàs escolar.

D’aquí la importància d’incidir en la millora de l’estat psicològic i emocional del nen/a.

Les sessions de psicologia escolar es duen a terme individualment, de manera periòdica, en sessions setmanals o quinzenals, acordades amb la família. Tenen una durada d’una hora, i poden incloure:

 • Orientació i Intervenció en:
  • Trastorns del desenvolupament (Trastorn de l’Aspectre autista, síndrome de Rett, Síndrome d’Asperger…)
  • Dificultats d’aprenentatge (dislèxia, lateralitat, discalcúlia…)
  • Dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat (TDA/TDAH)
  • Trastorns de conducta
  • Trastorns del son
  • Enuresi i encopresi
  • Baixa autoestima
  • Falta de motivació
  • Angoixa, ansietat i pors
 • Tècniques de relaxació i autocontrol
 • Treball de les emocions
 • Tècniques de modificació de conducta
 • Arteràpia i creativitat
 • Millora de les habilitats socials
 • Orientació familiar

Si es valora necessari, es pot recomanar una intervenció psicoterapèutica amb les professionals de Niuda. Espai de Psicoteràpia i Vincle.