Acompanyament emocional

A ARA sabem que l’acompanyament emocional requereix de l’amor, el respecte i el reconeixement de l’altre, sense judicis ni valoracions. Per això, l’acompanyament emocional es basa en recolzar, sostenir i validar les emocions dels infants i adolescents, ajudant-los a reconèixer-les, acceptar-les i trobar la millor manera de fer-hi front quan aquestes no són adaptatives, a partir de tècniques diverses com la conversa, el joc, la narrativa…

Les sessions d’acompanyament emocional es duen a terme individualment, de manera periòdica, amb freqüencia setmanal o quinzenal. Tenen una durada de 50 minuts, i poden incloure:

ninots

 • Sessions de joc terapèutic
 • Tècniques projectives
 • Tècniques narratives
 • Treball de reconeixement i gestió emocional
 • Tècniques de modificació de conducta
 • Arteràpia i creativitat
 • Millora de les habilitats socials i relacionals
 • Orientació familiar

 

 

Psicologia escolar

En els alumnes, la baixa autoestima, les dificultats de gestió emocional i la falta de motivació interfereixen negativament en el seu comportament  i rendiment acadèmic, podent arribar a generar fracàs escolar.

D’aquí la importància d’incidir en la millora de l’estat psicològic i emocional del nen/a.

Les sessions de psicologia escolar es duen a terme individualment, de manera periòdica, en sessions setmanals o quinzenals, acordades amb la família. Tenen una durada d’una hora, i poden incloure:

psico-infantil

 • Orientació i Intervenció en:
  • Trastorns del desenvolupament
  • Dificultats d’aprenentatge
  • Dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat (TDA/TDAH)
  • Trastorns de conducta
  • Trastorns del son
  • Enuresi i encopresi
  • Baixa autoestima
  • Falta de motivació
  • Angoixa, ansietat i pors
 • Tècniques de relaxació i autocontrol
 • Treball de les emocions
 • Tècniques de modificació de conducta
 • Arteràpia i creativitat
 • Millora de les habilitats socials i relacionals
 • Orientació familiar