Intervenció psicopedagògica

El suport psicopedagògic es duu a terme en sessions individuals, que es desenvolupen seguint un pla de treball dissenyat un cop feta l’avaluació i el diagnòstic,  i que variarà en funció de les necessitats de cada infant. Tenen una durada d’1 hora, 1 o 2 cops per setmana en horari acordat amb la família:

pexels-photo-262488.jpeg

 • Reeducació, intervenció i orientació en:

– Altes Capacitats Intel·lectuals

– Dificultats d’aprenentatge:

  • Trastorns de lectura i escriptura (dislexia, disgrafia, diosortografia)
  • Lateralitat creuada
  • Trastorn d’aprenentatge de les matemàtiques (discalcúlia)
  • Trastorn per dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/TDAH)
  • Síndrome disexecutiu

 

 • Estimulació dels processos cognitius (planificació, atenció, memòria, raonament i concentració).

 

 • Assessorament i Orientació familiar.