Intervenció psicopedagògica

El suport psicopedagògic es duu a terme en sessions individuals, que es desenvolupen seguint un pla de treball dissenyat un cop feta l’avaluació i el diagnòstic,  i que variarà en funció de les necessitats de cada infant. Tenen una durada d’1 hora, 1 o 2 cops per setmana en horari acordat amb la família:

pexels-photo-1337387.jpeg

  • Reeducació, intervenció i orientació en:

– Altes Capacitats Intel·lectuals

– Baix rendiment cognitiu

– Dificultats d’aprenentatge:

    • Trastorns de lectura i escriptura (dislexia, disgrafia, diosortografia)
    • Trastorn d’aprenentatge de les matemàtiques (discalcúlia)
    • Trastorn per dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/TDAH)
    • Dificultats ens les funcions executives
  • Estimulació dels processos cognitius (planificació, atenció, memòria, raonament i concentració).