Model humanista-estratègic

Parteixo del model humanista-estratègic com a mètode de diagnòstic i intervenció, tant en dificultats d’aprenentatge com en problemes de comportament o de caràcter emocional.

  • A nivell cognitiu, aquest model es basa en la teoria PASS de la intel·ligència, segons la qual la intel·ligència és entesa com a processament d’informació. La principal aportació és que la intel·ligència no és considerada quelcom estàtic, sinó que té un caràcter dinàmic.
  • Per altra banda, la teoria dels comportaments emmascaradors ens ajuda a interpretar el que passa a nivell emocional. Els comportaments emmascaradors estan basats en creences apreses que emmascaren el malestar, i els observem en conductes exagerades, incongruents i inconscients.

Així doncs, s’identifica la conducta com a símptoma, i es busca el seu orígen en els processos emocionals o cognitius. Per poder dur a terme una bona intervenció, primer ens caldrà una valoració d’aquest dos processos.

El diagnòstic ens ajudarà a entendre què està passant, situant l’origen de les dificultats, i entenent quin paper hi juguen les seves creences i emocions.

En resum, el que busquem és detectar les causes que generen el problema per actuar sobre elles, entenent les emocions com a element bàsic a tenir en compte per a la intervenció.

pexels-photo-207891.jpeg