Metodologia

En el treball psicopedagògic que porto a terme, parteixo del model humanista-estratègic com a mètode de diagnòstic i intervenció, tant en dificultats d’aprenentatge com en problemes de comportament o de caràcter emocional.

Per poder treballar de manera integral, primer cal realitzar un bon diagnòstic a partir del perfil neurocognitiu i de l’estudi psicològic/emocional del nen/a. Posteriorment passem a la intervenció, sempre regida per un Pla de Treball individualitzat que contempla:

pexels-photo-2456327.jpeg

 

  • Atenció directa al nen/a
  • Sessions d’orientació familiar
  • Coordinació amb escola, EAP, CDIAP, CSMIJ…

 

 

La intervenció, basada en el diagnòstic inicial, consisteix en l’aplicació de diverses tècniques: comunicació indirecta, estimulació cognitiva, arteràpia, joc, tècniques d’estudi… Totes elles pensades tant per estimular els processos cognitius, com per millorar l’estat emocional. L’objectiu final serà aconseguir un major benestar, així com un millor rendiment escolar de l’alumne.

young-game-match-kids.jpg

Les sessions de treball tenen una durada d’una hora. Es combinen les sessions amb l’alumne amb sessions puntuals d’acompanyament i orientació als pares o familiars responsables.

Alhora, es realitza un treball de coordinació amb el centre educatiu i l’EAP corresponent, així com amb d’altres serveis que puguin estar atenent a l’infant.

Així doncs, la meva tasca se centra en oferir estratègies a l’infant per resoldre les dificultats, a més d’incidir en tot el seu entorn (escola, família…), per generar canvis de millora tant en ell mateix com en el seu context, buscant el major benestar possible.