Metodologia

En el treball psicopedagògic que portem a terme, partim del model humanista-estratègic com a mètode de diagnòstic i intervenció. En la vessant psicològica, la metodologia integradora és la base de tot el nostre treball, tant pel que fa a la valoració emocional com a la intervenció que duem a terme amb els infants i/o adolescents.

Per poder treballar de manera integral, primer cal realitzar un bon diagnòstic psicopedagògic i/o valoració emocional a partir del perfil neurocognitiu i de l’estudi psicològic del nen/a. Posteriorment passem a la intervenció, sempre regida per un Pla de Treball individualitzat que contempla:

pexels-photo-2456327.jpeg

  • Atenció directa a l’infant o adolescent
  • Sessions d’acompanyament i orientació familiar
  • Coordinació amb altres recursos: escola, EAP, CDIAP, CSMIJ…

La intervenció, basada en el diagnòstic inicial, consisteix en l’aplicació de diverses tècniques: comunicació indirecta, estimulació cognitiva, arteràpia, joc, tècniques d’estudi… Totes elles pensades tant per estimular els processos cognitius, com per millorar l’estat emocional. L’objectiu final serà aconseguir un major benestar, així com un millor rendiment escolar de l’alumne.

young-game-match-kids.jpg

Les sessions de treball tenen una durada d’una hora (psicopedagogia) o de 50 minuts (psicologia). Es combinen les sessions amb l’alumne amb sessions puntuals d’acompanyament i orientació als pares o familiars responsables.

Alhora, es realitza un treball de coordinació amb el centre educatiu i l’EAP corresponent, quan és necessari, així com amb d’altres serveis que puguin estar atenent a l’infant.

Així doncs, la nostra tasca se centra en oferir estratègies a l’infant per resoldre les seves dificultats, a més d’incidir en tot el seu entorn (escola, família…), per generar canvis de millora tant en ell mateix com en el seu context, buscant el major benestar possible.