Per què ARA?

ARA

L’acrònim ARA fa referència als valors sobre els quals construim la nostra tasca:

  • Amor
  • Respecte
  • Acompanyament

Aquests eixos defineixen la nostra línia d’intervenció, tant pel que fa al tracte que volem oferir, com als missatges que intentem transmetre a les famílies per tenir en compte en la construcció i vivència de les seves relacions familiars.

Des d’aquest enfocament, la intervenció es basa en l’acompanyament educatiu i psicològic, tant dels infants i adolescents com de les seves famílies, per oferir alternatives a les dinàmiques establertes; la nostra feina es basa en ajudar a cada un dels membres de la família a detectar aquells aspectes que es poden millorar, i acompanyar-los en el procés de trobar la millor manera de fer-ho. Aquest camí no es pot dur a terme sense una relació de respecte mutu i amor, comprenent les situacions des de l’empatia i el no judici, i entenent-les com a punt de partida per a millorar.