Per què ARA?

ARA

L’acrònim ARA fa referència als valors sobre els quals construeixo la meva tasca:

  • Amor
  • Respecte
  • Acompanyament

Aquests eixos defineixen la meva línia d’intervenció, tant pel que fa al tracte que vull oferir, com als missatges que intento transmetre a les famílies per tenir en compte en la construcció i vivència de les seves relacions familiars.

Des d’aquest enfocament, la intervenció es basa en l’acompanyament educatiu i psicològic, tant dels nens com de les seves famílies, per oferir alternatives a les dinàmiques establertes; la meva feina es basa en ajudar a cada un dels membres de la família a detectar aquells aspectes que es poden millorar, i acompanyar-los en el procés de trobar la millor manera de fer-ho. Aquest camí no es pot dur a terme sense una relació de respecte mutu i amor incondicional, comprenent les situacions des de l’empatia, i entenent-les com a punt de partida per a millorar.