Reforç escolar

A ARA pensem que per millorar el rendiment escolar no n’hi ha prou amb repetir els aprenentatges bàsics, pel que la nostra manera de treballar està basada en l’adquisició d’estratègies noves i eficients, que permetin a l’alumne desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Sessions individuals o en grup reduït (2 alumnes): S’acompanya d’un pla de treball individualitzat i avaluacions continuades de l’evolució de l’alumne. Inclou:

  • Suport en les tasques escolars de més dificultat, i aprenentatge de tècniques per millorar el rendiment.
  • Reforç i ampliació dels continguts escolars.
  • Deures, preparació d’examens, organització escolar i tècniques d’estudi.

 

Activitat extraescolar de suport educatiu i estimulació dels aprenentatges

Aquesta extraescolar està disenyada com un espai de suport escolar i d’estimulació de l’aprenentatge, en grup reduït, pensat per oferir estratègies als nens i nenes que els ajudin a millorar el seu rendiment escolar.

Treballem a partir de jocs, materials escrits i manipulatius i la utilització de racons temàtics que els ajudin a adquirir aprenentatges significatius.

Les sessions estan estructurades en tres blocs:

  • Inici de la sessió: Organització i planificació del temps i les tasques a realitzar.
  • Temps de reforç escolar: Realització de deures de l’escola i/o exercicis proposats per la professional del centre, en funció de les necessitats de cada alumne.
  • Temps d’aprenentatge significatiu: jocs, racons i estimulació cognitiva.

Es duen a terme un o dos dies a la setmana, els dimarts i dijous de 17:00h. a 18:00h., de setembre a juny.

 

espaide suport escolar